ReadyPlanet.com


การเดินสายและวิธีเดินสายนำสัญญาณสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียมแบบต่างๆ โดยละเอียด


การเตรียมพร้อมในการเดินสายนำสัญญาณ ( RG6 ) ภายในบ้านสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียมแบบต่างๆทั้งจุดเดียวดวงเดียวและหลายดวงหลายจุดนั้นมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับบ้านที่มีการทำเฟอร์นิเจอร์ BUILD IN หรือไม่ บิ้วอิน

ข้อดีของการเตรียมสายนำสัญญาณภายในบ้าน
1. สามารถติดตั้งจานดาวเทียมได้ทุกแบบทุกชนิดเท่าที่ท่านต้องการ โดยไม่ต้องมีการ WIRE สายใหม่
2. สามารถเลือกสายนำสัญญาณสำหรับระบบจานดาวเทียมที่มีคุณภาพดีขนาดไหนก็ได้เท่าที่ท่านต้องการได้ โดยไม่มีปัญหาภายหลัง
3. สามารถเลือกและวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจุดไหนตำแหน่งไหนภายในบ้านที่เราต้องการที่จะติดตั้งตัวรีซีฟเวอร์ของจานดาวเทียมแบบต่างๆ ตามความต้องการได้ 100%
4. ภายในบ้านจะไม่มีรอยเจาะ หรือรอยตอกกิ๊ป จากการเดินสายสัญญาณดาวเทียมเพราะสายนำสัญญาณ RG6 นั้นจะถูกฝังอย่าในท่อ PVC เหมือนสายไฟฟ้า ( บ้านจะสวยเหมือนเดิม )
5. สามารถตรวจสอบสัญญาณล่วงหน้าได้ว่าจุดใดมีปัญญหาหรือไม่ประการใด
6.จุดตัดต่อสายนำสัญญาณ RG6ภายในบ้านน้อยมาก หรืออาจไม่มีเลย ผลจะทำให้ได้สัญญาณดาวเทียมที่ไปถึงยังรีซีฟเวอร์ดาวเทียมนั้นแรงกว่า ปัญที่จะเกิดในอนาคตน้อย
7.สามารถสำรองสายนำสัญญาณเพิ่ม ในจุดที่สำคัญมากๆ เช่นภายในห้องต่างๆ โดยการเดินสายนำสัญญาณเพิ่ม เพื่อรองรับการติดตั้งจานดาวเทียมเพิ่มในอนาคตได้โดยง่าย
การเดินสายดาวเทียมแบบต่างๆ


1.การเดินสายนำสัญญาณตามบ้านทั่วไป สำหรับสายอากาศทีวี ( ไม่เหมาะสมหรับงานระบบจานดาวเทียม ) 2.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ C-BAND ( จานดำ )

2.1.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ C-BAND แบบ 2จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ C-BAND แบบ 2จุด

รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ C-BAND แบบ 2จุด
อธิบายการ WIRE สายจานดำ C-BAND 2จุด
2.1.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
2.1.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
2.1.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ
2.2.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ C-BAND แบบ 4 จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ C-BAND แบบ 4 จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ C-BAND แบบ 4 จุด
อธิบายการ WIRE สายจานดำ C-BAND 4จุด
2.2.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
2.2.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
2.2.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ
 


 3.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ ดูโอ ซีแบนด์+เคยูแบนด์ ( DUO C-BAND+ KU-BAND 2- 4จุด ) 

3.1.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ DUO C-KU BAND แบบ 2จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ DUO C-KU BAND แบบ 2จุด

รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ DUO C-KU BAND แบบ 2จุด
อธิบายการ WIRE สายจานดำ DUO C-KU BAND 2จุด
3.1.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
3.1.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
3.1.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ


3.2.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ DUO C-KU BAND แบบ 4จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ DUO C-KU BAND แบบ 4จุด

รูป...การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ DUO C-KU BAND แบบ 4จุด
อธิบายการ WIRE สายจานดำ DUO C-KU BAND 4จุด
3.2.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
3.2.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
3.2.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ 


 4.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมระบบ เคยูแบนด์ (  KU-BAND ) 1- 4 จุด DTV , TRUE , SAMART , IPM ( 801, PVR )


4.1.การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจานเหลือง DTV แบบ 2จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DTV 2จุด

รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DTV 2จุด
อธิบายการ WIRE สายจาน DTV2จุด
4.1.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.1.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
4.1.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ

4.2.การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจานเหลือง DTV แบบ 4จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DTV 4จุด

รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DTV 4จุด
อธิบายการ WIRE สายจาน DTV4จุด
4.2.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.2.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
4.2.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ
 

4.3.การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจาน true vision แบบ 1-4 จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานดาวเทียม TRUE VISION

รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานดาวเทียม TRUE VISION 1-4 จุด แบบใช้ LNB KU-BAND แบบ 1หัว

อธิบายการ WIRE สาย
4.3.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.3.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
4.3.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ

4.3.1การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจาน true vision แบบ 4 จุด ( แบบที่ดีกว่า สัญญาณที่ได้แรงกว่า โอกาสที่ภาพจะกระตุกน้อยกว่า )
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานดาวเทียม TRUE VISION เพื่อรับชม4จุด แบบใช้ LNB 4หัว
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานดาวเทียม TRUE VISION เพื่อรับชม4จุด แบบใช้ LNB 4หัว

อธิบายการ WIRE สาย
4.3.1.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสองทั้ง4เส้น ) ควรเผื่อปลายสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.3.2.1. การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น (  เพราะจุดตัดต่อนั้นจะทำใหสัญญาณ LOSS ได้ )
4.3.3.1. หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่าไม่มีการขาดในและสายไม่ช็อตชนกัน..... โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ
4.3.4.1. เดินสายนำสัญญาณ RG6 จากหน้าจานดาวเทียมมายังใต้ฝ้า 4เส้นและเผื่อสายไว้ประมาณ3-5 เมตร....สำหรับเครื่องรีซีฟเวอร์แต่ละจุด4.4.การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจานส้ม KU แบบ 2จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานส้ม IPM KU BAND2จุด

รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานส้ม IPM KU BAND2จุด
อธิบายการ WIRE สาย
4.4.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.4.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
4.4.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ

4.5.การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจานส้ม KU แบบ 4จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานส้ม IPM KU 4จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จานส้ม IPM KU 4จุด
อธิบายการ WIRE สาย
4.5.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.5.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
4.5.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ4.6.การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจาน DUO C-KU เครื่อง IPM แบบ 2จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DUO C-KU 2จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DUO C-KU 2จุด
อธิบายการ WIRE สาย จาน DUO C-KU แบบ2จุด
4.6.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.6.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
4.6.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ


4.7.การเดินสายนำสัญญาณ สำหรับจาน DUO C-KU เครื่อง IPM แบบ 4จุด

รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DUO C-KU 4จุด
รูป...การเดินสายนำสัญญาณภายในบ้านสำหรับ จาน DUO C-KU 4จุด
อธิบายการ WIRE สาย จาน DUO C-KU แบบ 4จุด
4.7.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
4.7.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
4.7.3.หลังจากการเดินสายตามรูปเส็รจแล้ว จำเป็นต้อง เช็คสายทุกเส้นด้วยว่ามีการขาดในหรือเปล่า โดยใช้ มัลติมิเตอร์ในการ ตวรจสอบ
 
5.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมแบบMOVE ทั้งระบบซีแบนด์ MOVE และDUO C- KU BAND MOVE พร้อมรีซีฟเวอร์ตัวลูกอีก 1จุด
5.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับจานดาวเทียมแบบMOVE ทั้งระบบซีแบนด์ MOVE และDUO C- KU BAND MOVE พร้อมรีซีฟเวอร์ตัวลูกอีก 1จุด
อธิบายการ WIRE สาย จาน DUO C-KU แบบ 1จุด พร้อมตัวลูกอีก1จุด
5.1. เดินสายนำสัญญาณโดยใช้สาย RG6 สำหรับรีซีฟเวอร์ตัวลูก จากจุด OUT LET ตามห้องต่างๆ ไปยังจุดที่จะติดตั้งจานดาวเทียม ( จากรูปตัวอย่าง คือเดินสายจาก OUTLETไปยังใต้ฝ้าชั้นสอง ) ควรเผื่อสายไว้เส้นละประมาณ 3-5 เมตร
5.2.การเดินสายนำสัญญาณ จากจุด OUTLET ตามห้องต่างๆไปยัง ใต้ฝ้า นั้นไม่ควรไม่จุดตัดต่อใดๆทั้งสิ้น
5.3.เดินสายนำสัญญาณ TVRO ( คือสาย RG6+ สาย4core
จาก ห้องที่ต้องการตั้งรีซีฟเวอร์ตัวแม่ ไปยังจุดที่ต้องการที่จะติดตั้งจานดาวเทียมแบบมูฟ แล้วเผื่อสายสักประมาณ 10เมตร ( ไม่ควรมีจุดตัดต่อสายใดๆทั้งสิ้น )
 ผู้ตั้งกระทู้ copa tabata :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-29 08:22:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3269885)

6.การเดินสายนำสัญญาณสำหรับรับจานดาวเทียม 4ดวง แบบ FIX เพื่อรับชม4จุด

ผู้แสดงความคิดเห็น copa tabata วันที่ตอบ 2011-11-30 00:19:46


ความคิดเห็นที่ 2 (3276710)

 

Awesome post! Thanks for sharing this to us.

link building philippines

ผู้แสดงความคิดเห็น link building philippines วันที่ตอบ 2012-02-14 10:21:32


ความคิดเห็นที่ 3 (3288735)

 บ้านจัดสรรสมัยใหม่ จะมีจุด outlet สำเร็จรูปไว้แล้ว อย่างบ้านผมมี outlet. 3 จุด ช่างโครงการบอกว่าตอนติด สามารถจั้มสายได้ฝ้าหลังคาได้เลย ถ้าติดตั้งจานดาวเทียวใหม่ต้องเดินสายใหม่ หรือติดตั้งจากจุดที่โครงการกำหนดไว้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วีระ (mr_michael00-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-06 23:31:37


ความคิดเห็นที่ 4 (3297225)

 บริษัทล็อกโซน จำหน่ายออกแบบติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด CCTV Panasonic 

 
ผู้แสดงความคิดเห็น cctv วันที่ตอบ 2012-08-29 11:45:25


ความคิดเห็นที่ 5 (3304761)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:31:05


ความคิดเห็นที่ 6 (3304764)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:40:42


ความคิดเห็นที่ 7 (4045083)

เฟอร์นิเจอร์แนววินเทจกับเฟอร์นิเจอร์แนวเรโทร ต่างกันยังไงค๊ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รักนะ วันที่ตอบ 2016-07-13 14:20:48


ความคิดเห็นที่ 8 (4096464)

ขอความรู้ค่ะ รีโมททีวีมิตซูบิชิต่างจากรีโมทยี่ห้ออื่นอย่างไรค๊ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำค้างใจ วันที่ตอบ 2016-11-25 10:37:44


ความคิดเห็นที่ 9 (4103509)
Le groupe de ToulouseAhamada, Blondel - Vena, Abdennour, Moubandje, Spajic, Aurier, Akpa-Akpro, Yago - Regattin, Aguilar, Sirieix, Didot, Trichard, Trejo - Ben Yedder, Ben Basat, Braithwaite Blessés : Chantôme (genou), Ninkov (métatarse)Suspendus : Zebina, SyllaChoix de l’entraîneur : Vidal, Vena, Sana, Soukouna Tweet. Adidas Course ? Pied http://www.bonnetmenuiserie.com/cloison.asp?pascher=Adidas-Course-?-Pied
ผู้แสดงความคิดเห็น Adidas Course ? Pied (jrogzo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-11 03:58:48


ความคิดเห็นที่ 10 (4104829)
Mark Warkentien, un des dirigeants des Nuggets a d?clar? que le staff avait pris connaissance de cette affaire mais n’a pas souhait? faire de commentaires. new balance noir et bleu http://www.chezmiton.com/livre.asp?pascher=new-balance-noir-et-bleu
ผู้แสดงความคิดเห็น new balance noir et bleu (lbnkuzdl-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-13 18:33:25


ความคิดเห็นที่ 11 (4105544)
ATHLETISME / SAUT EN LONGEUR (H) Qualifications – Vendredi 3 août 2012 1- Marquise Goodwin (USA) 8,11m 2- Aleksandr Menkov (RUS) 8,09m 3- Greg Rutherford (GBR) 8,08m 4- Michel Torenus (SUE) 8,03m 5- Godfrey Mokoena (AFS) 8,02m 6- Will Claye (USA) 7,99m 7- Tyrone Smith (BER) 7,97m 8- Henry Frayne (AUS) 7,95m … 14- Salim Sdiri (FRA) 7,71m Tweet. tiempo legend iv fg pas cher http://www.chezmiton.com/livre.asp?pascher=tiempo-legend-iv-fg-pas-cher
ผู้แสดงความคิดเห็น tiempo legend iv fg pas cher (ykopgrostl-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-14 19:08:35


ความคิดเห็นที่ 12 (4105580)
D pas cher femme pas cher femme pas cher couvrez la nouvelle noir pas cher Air Max boutique GS White Prix rose Blue Glow Prix rose Cherry Prix rose Metallic Silver pour les petits pieds. playing basket ball http://www.ohz.fr/playing-basket-ball-TT230859.html
ผู้แสดงความคิดเห็น playing basket ball (iuafjfhnwf-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-14 21:26:36


ความคิดเห็นที่ 13 (4105765)
les (autant que les homme pas cher s), leur cerveau reptilien n’est pas stimule par les longues discussions sur la physique quantique mais par un homme pas cher sexue qui se comporte et qui agit c nike talon http://www.ohz.fr/nike-talon-TT422352.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike talon (qjhsbjyiqb-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-15 09:43:47


ความคิดเห็นที่ 14 (4106204)
semelle n"est pas les pieds fatigu?s, amazon us stan smith http://herve-lemoine.fr/achat.asp?p_id=725014
ผู้แสดงความคิดเห็น amazon us stan smith (dzkbwtl-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-15 21:40:02


ความคิดเห็นที่ 15 (4106292)
Auteur de femme pas cher femme pas cher points dans le seul premier quart temps, il a dego?te son adversaire par sa facilite aux tirs et la justesse de ses choix. air jordan vii http://www.ohz.fr/air-jordan-vii-TT301478.html
ผู้แสดงความคิดเห็น air jordan vii (iwdlduvv-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-16 06:47:17


ความคิดเห็นที่ 16 (4106909)
. De belles lignes, une couleur sobre superstar 4 1 concert http://calendriers112.fr/ventes.asp?p_id=568707
ผู้แสดงความคิดเห็น superstar 4 1 concert (vnpiqycrqh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-16 15:36:36


ความคิดเห็นที่ 17 (4107016)
Mais pour cela, il va d’abord falloir s’imposer ? Atlanta jeudi. jordan footlocker http://www.commealamaison-chateauduloir.com/livre.asp?solde=jordan-footlocker
ผู้แสดงความคิดเห็น jordan footlocker (ryfaaogtya-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-17 00:34:32


ความคิดเห็นที่ 18 (4107473)
llaume Laroche .guilarockApr?s Gallinari et Mozgov, c’est au tour de N?n? de rejoindre l’infirmerie. adidas original jacket http://www.couverture-fardeau.fr/couvreur.asp?pascher=adidas-original-jacket
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas original jacket (wbnxyk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-17 20:39:10


ความคิดเห็นที่ 19 (4107556)
Selon les statistiques douanieres, le volume total de commerce exterieur de la ville basket Prix rose pas cher france france basket, pas cher stores sport milliards, soit une augmentation de basket shop, femme pas cher stores. adidas predator blanche http://www.belliet-locations-immobilieres.com/img/adidas-predator-blanche.html
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas predator blanche (rhthjhdq-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-18 01:22:40


ความคิดเห็นที่ 20 (4107649)
Les lunettes de la nouvelle collection de la marque Carrera sont d?inspiration vintage et se destinent aux hommes urbains et dynamiques. jordan en ligne http://www.commealamaison-chateauduloir.com/livre.asp?solde=jordan-en-ligne
ผู้แสดงความคิดเห็น jordan en ligne (qfaiuryljy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-18 13:59:17


ความคิดเห็นที่ 21 (4108696)
"Comme une transition dans les entreprises nationales d"exportation, les ventes . buy basketball ball http://chezvotreveterinaire.fr/fichiers/soldes.aspx?P_ID=buy-basketball-ball
ผู้แสดงความคิดเห็น buy basketball ball (pmcukq-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-21 05:58:35


ความคิดเห็นที่ 22 (4108697)
iles.Mais la mise en action de ce plan, crsquo Blancheest a vous de le faire.Et crsquo Blancheest la que lrsquo Blancheaccumulation drsquo Blancheinformation ne vous menera a rien, sauf a lrsquo Blancheill basket nike montante femme http://www.losdelautan.fr/basket-nike-montante-femme-TT180234.html
ผู้แสดงความคิดเห็น basket nike montante femme (bdcgvhlb-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-21 05:58:35


ความคิดเห็นที่ 23 (4109073)
RMB contre le dollar americain depuis la reforme de change depuis l"augmentation cumulative augmentation de plus de femme pas cher femme pas cher stores depuis femme pas cher femme pas cher femme pas cher homme pas cher a plus de femme pas cher stores. chaussure de foot salle mercurial pas cher http://www.bijouterie-grasset.com/temps.asp?id=chaussure-de-foot-salle-mercurial-pas-cher
ผู้แสดงความคิดเห็น chaussure de foot salle mercurial pas cher (usvwtlo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-21 16:51:28


ความคิดเห็นที่ 24 (4109074)
campagne met en lumiegrave dere les nouvelles lignes de Burberry, notamment les vecirc detements dexteacute derieur pour la collection printemps Prix rose eacute deteacute de soldes soldes soldes soldes.Ces derniers se air max 90 grey http://www.boulangerie-bouniord.com/temps.asp?id=air-max-90-grey
ผู้แสดงความคิดเห็น air max 90 grey (sstxwhjs-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-21 16:51:29


ความคิดเห็นที่ 25 (4109154)
Si, a la base, il s agissait d une simple botte de chantier, CAT Footwear a su lui donner un style plus raffine, la declinant en plus de basket basket basket matieres et coloris au cours des basket basket dernieres annees. Adidas X 15.1 Violet http://www.coach-in-de-vie.fr/temps.asp?id=Adidas-X-15.1-Violet
ผู้แสดงความคิดเห็น Adidas X 15.1 Violet (llcdfwlgfp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-21 22:22:54


ความคิดเห็นที่ 26 (4109175)
femme pas cher homme pas cher ans d Noirrsquo Blancheattente pour la noir pas cher Air Huarache Noirlsquo BlancheScream Green Noirrsquo Blanche. ballon foot americain http://www.boulangerie-bouniord.com/temps.asp?id=ballon-foot-americain
ผู้แสดงความคิดเห็น ballon foot americain (jelkxx-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-21 23:47:13


ความคิดเห็นที่ 27 (4109176)
e de rendre hommage a ses glorieux ancetres en devoilant la montre L.Et en cette annee france , cest un hommage similaire qua choisi Chopard, avec deux nouvelles air max 90 or air max 1 http://www.bijouterie-grasset.com/temps.asp?id=air-max-90-or-air-max-1
ผู้แสดงความคิดเห็น air max 90 or air max 1 (ahfuaykhfl-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-21 23:47:14


ความคิดเห็นที่ 28 (4109237)
e grandes bottes rouges boucle conception est foulards et bottes plus elegants sont souligne match efu Prix rose Centre de contrle de la qualite France CCT situe dans Songshan lac Dongguan TV COMMUNISTE pas cher shop shop sport shop france shop soldes shop stores. vente adidas ace 15.2 http://www.boulangerie-bouniord.com/temps.asp?id=vente-adidas-ace-15.2
ผู้แสดงความคิดเห็น vente adidas ace 15.2 (owlalrte-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-22 06:38:52


ความคิดเห็นที่ 29 (4109529)
Nous allons donc flirter avec le sportwear en introduisant un polo dans notre look. adidas predator femme http://www.agence-quiberon.com/achat-adidas-predator-femme.html
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas predator femme (kuewgq-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-22 17:17:46


ความคิดเห็นที่ 30 (4109574)
OKC passe devant pour la premiere fois a homme pas cher secondes de l Noirrsquo Blancheentracte mais Damian Lillard ( homme pas cher / femme pas cher homme pas cher et fanny derriere l Noirrsquo Blanchearc) remet Portland en tete au buzzer sur un drive d’une facilite deconcertante. air max one personnaliser http://www.broceliande-immobilier.com/achat-air-max-one-personnaliser.html
ผู้แสดงความคิดเห็น air max one personnaliser (ipomzudfuv-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-22 19:54:35


ความคิดเห็นที่ 31 (4109647)
Deacutecouvrez nos produits coup de coeligur raquo de lhiver pas cher shop france shop Prix rose pas cher shop france france Normal shop pas cher france false false false MicrosoftInternetExplorer /* Style Definitions */ table. Adidas Alamosa Deepblue http://www.agence-quiberon.com/achat-Adidas-Alamosa-Deepblue.html
ผู้แสดงความคิดเห็น Adidas Alamosa Deepblue (ovxcbzz-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-23 00:42:36


ความคิดเห็นที่ 32 (4109678)
Noirraquo BlanchePour Kidd, ce cinq de petite taille a permis a ses joueurs deOn doit avoir un sens de la structure et une identite. adidas d rose 773 iv pas cher http://www.broceliande-immobilier.com/achat-adidas-d-rose-773-iv-pas-cher.html
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas d rose 773 iv pas cher (bdqhtblh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-23 03:41:52


ความคิดเห็นที่ 33 (4109731)
en jean est fait pour vous.Drsquoautant que la tendance denim est omnipreacutesente cet eacuteteacute.Antony Morato propose son bermuda en jean useacute N adidas femme top ten hi sleek http://www.agence-quiberon.com/achat-adidas-femme-top-ten-hi-sleek.html
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas femme top ten hi sleek (mlqryeqxaf-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-23 07:56:22


ความคิดเห็นที่ 34 (4110084)
Une montre complexe, mais aussi luxueuse, puisqu boutique lle est egalement dotee d paris n bo tier pas cher soldes mm en or rouge basket soldes carats ou encore d paris n bracelet cousu main en cuir d paris lligator. cartoon basket ball http://www.agence-quiberon.com/achat-cartoon-basket-ball.html
ผู้แสดงความคิดเห็น cartoon basket ball (ydcfrirdr-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-23 15:18:06


ความคิดเห็นที่ 35 (4110216)
Trop souvent neacute Blanchegligeacute Blanches et releacute Blanchegueacute Blanches dans le vestiaire de papa, ces piegrave Blancheces se font deacute Blanchesormais creacute Blancheatives et deviennent un must Prix rose have de nos dressings. adidas f50 tunit chassis http://www.transact-immo17.fr/pdf/pdfdate.asp?p_id=adidas-f50-tunit-chassis-288593
ผู้แสดงความคิดเห็น adidas f50 tunit chassis (fdzmgnvvetl-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-23 22:37:31


ความคิดเห็นที่ 36 (4110596)
Mixez Prix rose le donc avec des tenues urbanwear ou streetwear pour vous laisser plus de liberteacute de. mercurial rose http://www.losdelautan.fr/mercurial-rose-TT95717.html
ผู้แสดงความคิดเห็น mercurial rose (gmhjnuj-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-25 23:41:28


ความคิดเห็นที่ 37 (4111614)
s reacute Blancheseaux sociaux.Une montre et plein drsquo BlancheapplicationsIm Watch integrave Blanchegre aussi des applications speacute Blanchecifiques, telles que im Sport, deacute Blanchevoi air max 1 essential noire http://www.agence-armor.fr/img/air-max-1-essential-noire.html
ผู้แสดงความคิดเห็น air max 1 essential noire (acqbdaae-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-12-28 13:00:19


ความคิดเห็นที่ 38 (4179054)

อยากรู้ว่าทีเด็ด4เซียนเค้ามีดียังไงก็ตามมาเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกรสรพรประเสริฐ วันที่ตอบ 2017-04-28 09:48:08


ความคิดเห็นที่ 39 (4204654)

 isuzu

ผู้แสดงความคิดเห็น kk วันที่ตอบ 2017-08-05 20:17:55


ความคิดเห็นที่ 40 (4552295)

 test

ผู้แสดงความคิดเห็น pnckdevapp วันที่ตอบ 2024-01-18 02:52:29


ความคิดเห็นที่ 41 (4552296)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น pnckdevapp วันที่ตอบ 2024-01-18 02:53:57


ความคิดเห็นที่ 42 (4552297)

  

ผู้แสดงความคิดเห็น pnckdevapp วันที่ตอบ 2024-01-18 02:55:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.